Generelt om befugtning ved hjælp af vacuumdyser

Dan Fugt Denmarks trykluftdrevne dyser forstøver ledningsvand eller RO-behandlet vand til meget fine dråber, som optages i luften uden risiko for nedfald eller kondensering. Luft- og vandmængder indstilles individuelt og trinløst.

7

Vacuumdyse VDF-2

En ideel dyse til rum og haller i alle størrelser. På grund af en modulerende regulering kan vacuumdysen installeres i selv meget små rum uden risiko for kondensering og fugtnedslag. Dysen har en indbygget rensenål, som automatisk rengør dysen med regelmæssige intervaller, og den har derfor et meget begrænset servicebehov.

Vacuumventildyse VVDF-2

Vacuumventildyse VVDF-2 er ligesom VDF-2, men med påmonteret mini-vacuumventil, som tillader montering af dyser i flere niveauer på samme styring. Ved at klikke på linket nedenfor kan du se et skema over begge dysers forhold mellem forbrug af trykluft og vandkapacitet.

Skema over forhold mellem forbrug af trykluft og vandkapacitet

vvdf-2
vdf-um2

Kompaktenhed

Befugtningsenhed VDF-UM 2 er beregnet til befugtning af mindre rum, op til ca. 1500 m3, uden udsugning, f.eks. finerrum, lagerrum eller mindre produktionslokaler.

Tilslutning af trykluft og vand foretages i bunden af unitten, el. tilslutning på klemrække inde i unitten.

Dan Fugt unit type VDF UM 2 er en kompakt enhed komplet fra fabrik, monteret med 2 stk. Dan Fugt dyse type VDF 2, regulering af vandmængde samt elektrisk hygrostat som sørger for fuldautomatisk drift af enheden.

Vacuumventil DF-VV

Anvendes til styring af vandmængden til rumbefugtningsdyser af typen VDF-2. Ventilen fungerer som mængderegulering og sikkerhedsventil ved trykluftssvigt og slangebrud.

DF-VV

Generelt om styringer

Dan Fugt Denmarks reguleringspaneler sørger for en fuldautomatisk drift af et Dan Fugt Denmark luftbefugtningsanlæg. Baseret på kundens krav og parametre bliver reguleringen programmeret og indstillet. Systemet er betjeningsvenligt og har indbygget automatisk overvågning og fejlmelding, hvis der skulle opstå funktionelle problemer. Dan Fugt Denmarks reguleringer er forbundet til en hygrostat (pneumatisk, elektrisk eller mekanisk) som konstant måler fugtigheden og styrer systemet derefter.

VDR-H

VDF-H / VDR

On/Off styring af typen VDR-H (max 3 zoner)
Reguleringen er udstyret med en elektronisk hygrostat og et digital display, der viser den aktuelle relative luftfugtighed.

On/Off styring af typen VDR
Reguleringen leveres uden en hygrostat og UDEN et display, der viser den aktuelle relative luftfugtighed. Mekanisk hygrostat kan vælges som tilkøb.

VDF-H-CMX

Modulerende eller On/Off styring af typen VDR-H-CMX (max 4 zoner)
Reguleringen er udstyret med en microprocessor, hvor et utal af parametre og funktioner kan indstilles og reguleres. Reguleringen, som er ideel for områder bestående af 1 eller flere zoner, kan bl.a. kontrollere parametrene: måling og regulering af fugtighed og temperatur, tidsur for timer, dage og uger samt tvangsbefugtning ved længere stilstand. Der er mulighed for fejlmeldinger og data kan overføres til et integreret EDB-system.

VDR-H-CMX
VDR-H-TOUCH

VDR-H-TOUCH

Pneumatisk modulerende styring af typen PDR-V/S (max. 1 zone)
For rum- og kanalbefugtning. Stryringen fungerer pneumatisk og har ingen eltilslutning. Styringen er derfor ideel som en del af befugtningsanlæg installeret i eksplosionsfarlige rum, som f.eks. i ventilationssystemer eller lakeringskabiner.

PDR–V/S

Pneumatisk modulerende styring af typen PDR-V/S (max. 1 zone)
For rum- og kanalbefugtning. Stryringen fungerer pneumatisk og har ingen eltilslutning. Styringen er derfor ideel som en del af befugtningsanlæg installeret i eksplosionsfarlige rum, som f.eks. i ventilationssystemer eller lakeringskabiner.

PDR-VS
top