Generelt om ultralydsbefugtning

Ved ultralydsbefugtning forstøves vandet ved hjælp af højfrekvente svingninger. Vandet forstøves så fint at vanddråberne har ca. samme størrelse som røgpartikler i cigaretrøg. Samtidig er ultralydsbefugteren stort set lydløs, kun ventilatoren, der sørger for fordeling af det forstøvede vand, kan høres.

3

RB-P-4

Anlægget er ideelt til befugtning i mindre rum, hvor støjniveauet er af betydning, f.eks. kontorer og mindre produktionsrum. På grund af den meget fine forstøvning er ultralydsbefugtning også ideelt til indbygning i ventilationskanaler. Anlægget er udstyret med tørløbssikring, termosikring og overløbssikring og den indbyggede ventilator sørger for, at forstøvningen fordeles i rummet. Vandforsyningen til befugteren skal komme fra et omvendt osmose vandbehandlingsanlæg.

Ultralydsbefugteren har en max kapacitet på 2 liter i timen.

top