Om Dan Fugt Denmark

Dan Fugt A/S blev etableret i 1989.

Dan Fugt var fra starten en af de førende kræfter indenfor udvikling, markedsføring og salg af befugtningssystemer. Vandbehandlingssystemer kom hurtigt til som en naturlig del af helheden.
I dag fortsættes aktiviteterne i firmaet Dan Fugt Denmark med samme vision og strategi for fremtiden, som er at opretholde og udbygge denne ledende position på markedet, både produktmæssigt og geografisk.

Dan Fugt Denmark udvikler og producerer alle systemer og produkter ved hovedkontoret i Odense på Fyn. Det er vigtigt at nævne, at firmaet selv står for udvikling og produktion af komplette systemer og problemløsninger – ofte tilpasset den enkelte kunde.

Dan Fugt produktprogrammet er blevet solgt og installeret i mere end 40 forskellige lande – til mere end 30 forskellige brancher.

Generelt om befugtning

Luft besidder en vigtig egenskab der ofte bliver undervurderet eller overset i mange industrier og arbejdsprocesser, nemlig luftens fugtighed.

Ikke blot i opvarmningsperioden, men også om sommeren hvor luften i mange tilfælde er varm og tør, opstår en alt for lav relativ fugtighed i produktions- og lagerrum.

I naturen reguleres den relative fugtighed helt automatisk som en del af det økologiske system. Dette er ikke tilfældet når der er tale om varmetilførsel fra varmeanlæg eller maskiner hvor en højere temperatur betyder en reduceret relativ luftfugtighed. Solindfald fra viduesarealer påvirker også indeklimaet i negativ retning hvor temperaturen stiger og den relative fugtighed falder, i mange tilfælde til under 20%.

Porøse materialer som træ, papir, tekstiler osv. sprækker og revner samt ændrer dimension, og der opstår meget ofte problemer med statisk elektricitet. I processer hvor der anvendes vandopløselige lakker betyder en for lav fugtighed forringet kvalitet af det færdige produkt og i mange tilfælde spild af råmaterialer.

For lav fugtighed betyder mere svævestøv i luften, medarbejdernes slimhinder tørrer ud og der opstår i flere tilfælde hals- og lungesygdomme, som igen betyder større sygefravær.
Til løsning af disse problemer tilbyder DAN FUGT Denmark individuelle og kundetilpassede løsninger.

top