Reduktion af spild

Ved hjælp af befugtning kan man sikre en konstant og god fugtighed, og undgår derved at materialer forandrer sig og beskadiges.

Færre stop i produktionen

Ved at holde en konstant og god fugtighed undgår man unødvendige produktionsstop, der skyldes deformering af materialerne.

Minimering af lugtgener

Lugtgener skaber et usundt arbejdsklima. Ved at befugte luften reducerer eller fjerner man lugtgener. Dette skyldes at befugtningen fungerer som afgasser.

Forbedret indeklima

Et godt og sundt indeklima resulterer i en bemærkelsesværdig reduktion af sygefravær, udtørrede slimhinder, allergiske reaktioner og luftvejsinfektioner.

Om Dan Fugt

Dan Fugt var fra starten en af de førende kræfter indenfor udvikling, markedsføring og salg af befugtningssystemer. Vandbehandlingssystemer kom hurtigt til som en naturlig del af helheden.

I dag fortsættes aktiviteterne i firmaet Dan Fugt Denmark med samme vision og strategi for fremtiden, som er at opretholde og udbygge denne ledende position på markedet, både produktmæssigt og geografisk. Dan Fugt Denmark udvikler og producerer alle systemer og produkter ved hovedkontoret i Odense på Fyn. Det er vigtigt at nævne, at firmaet selv står for udvikling og produktion af komplette systemer og problemløsninger – ofte tilpasset den enkelte kunde.

Resultater af befugtning

  • Reduktion af spild
  • Færre stop i produktionen
  • Forbedrede lagerforhold
  • Minimering af statisk elektricitet
  • Minimering af støv
  • Minimering af lugtgener
  • Optimal påføring af maling og lak
  • Forbedret indeklima
top